تاريخ روز : یکشنبه 28 شهریور 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت شیشه و گاز

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

سهامداران گرامی 

نام کاربری قسمت عددی کد بورسی شما و رمز ورودتان شماره شناسنامه شما میباشد.

برای مثال شخصی با کد بورسی : حسن12345 و شماره شناسنامه 789 ، نام کاربری: 12345 و رمز ورود : 789 تعریف شده است

افرادی که شماره ملی و شماره شناسنامه آنها با هم یکسان است . عدد 0 را بعنوان رمز وارد نمایند

ضمناً تقاضا میشود در بخش اطلاعات هویتی و ارتباطی در پروفایل خود ، آدرس ،کد پستی، کد ملی ، ایمیل و دیگر مشخصات خود را تکمیل بفرمائید

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی